Poskytované služby

Poskytování nastandardních řešení a úspory nákladů prostřednictvím na míru šitých 3PL a 4PL modelů.

Naším závazkem vůči zákazníkům je poskytování špičkových služeb prostřednictvím stability, spolehlivosti a transparentnosti. Rozsáhlá síť poboček NNR poskytuje stabilní dodavatelský řetězec, konzistentní obchodní styl a lokální přístup v každém obchodním regionu. Nabízíme nákladově efektivní, personalizovaná a spolehlivá řešení spolu s on-line sledováním a řízením pro přehlednost procesů a Váš klid.


Služby v letecké přepravě

Rychlé a účinné řešení leteckou přepravou, které nabízí rovnováhu mezi přepravními náklady, přepravní dobou a rychlostí uvedení výrobku na trh.

Služby v námořní přepravě

Efektivní námořní přeprava, nabízející rovnováhu mezi přepravními náklady, přepravní dobou a skladovacími náklady.

Pozemní přeprava

Efektivní přeprava kamiony a po železnici, nabízející rovnováhu mezi náklady, přepravní dobou a zatížením životního prostředí.

Smluvní logistika

Celosvětové skladovací a distribuční služby s možností on-line inventarizace a řízení dodávek.

Řízení obchodu

Celosvětové skladovací a distribuční služby s možností on-line inventarizace a řízení dodávek.

Celní deklarace

Celní odbavení a deklarace spolu s poradenstvím a pomocí při fyto či veterinární kontrole

  • en
  • ja
  • cs

NNR Global Logistics website is available in multiple languages.

Select your language